Predĺžená záruka


Žiadne starosti s pokazeným výrobkom až na 5 rokov? Žiaden problém!

Čo získate predĺženou zárukou?

Získate predovšetkým istotu, že Váš výrobok bude v prípade poruchy opravený za podobných podmienok, ako v záručnej dobe.

Ako si môžete záruku predĺžiť?

Predĺženú záruku si môžete zakúpiť spoločne s výrobkom, ku ktorému sa táto služba vzťahuje, alebo zabezpečiť samostatne a to až do 23 mesiacov od zakúpenia výrobku. Pokiaľ budete chcieť dohodnúť predĺženú záruku dodatočne, nezabudnite predložiť nákupný doklad.

Cena predĺženej záruky je stanovená percentuálne podľa typu výrobku. Pripoistením si zákazník môže predĺžiť záruku o 1, 2 alebo až 3 roky (teda mať poistený výrobok až na 5 rokov). Toto poistenie kryje poruchy na výrobku rovnakého typu ako zákonná záruka. Poistenie sa vzťahuje na nový tovar, ktorý je vo vlastníctve poisteného. Poistenie sa vzťahuje na opravy vykonané na území SR počas trvania poistenia predĺženej záruky. Poistenie je možné dojednať pre bielu aj čiernu techniku. Predĺžená záruka začína platiť bezprostredne po uplynutí štandardnej záručnej doby.

Sadzby poistného a ostatné podmienky

Predĺžená záruka Poistné s daňou
3 roky (2 roky zákonná záruka + 1 rok predĺženie) 10%
4 roky (2 roky zákonná záruka + 2 rok predĺženie) 15%
5 roky (2 roky zákonná záruka + 3 rok predĺženie) 20%

Platba:                    jednorázové poistné

Amortizácia:         10% za každý rok nad rámec zákonnej záruky

Spoluúčasť:          neuplatňuje sa

Predaj:                   pri kúpe daného zariadenia cez e-shop, alebo dodatočne až do 23 mesiacov od kúpy

Poisťovateľ:          Generali

Poistník:                partner

Poistený:               klient ktorý si kúpi zariadenie

Ceny zariadení:    min. 100€, max. 3000€

Riešenie poistných udalostí (PU) – predĺžená záruka

Ak je možné zariadenie opraviť má poistený nárok na bezplatnú opravu zariadenia, pričom výška poistného plnenia sa v takomto prípade rovná nákladom na opravu, maximálne však do výšky časovej ceny zariadenia.

Ak nie je možné opravu zariadenia vykonať alebo by oprava zariadenia bola neúčelná alebo neekonomická, zariadenie sa považuje za zničené a poistenému vzniká nárok na poskytnutie nového výrobku rovnakého druhu, maximálne však do výšky časovej ceny zariadenia, ktorého poskytnutie zabezpečuje poistenému priamo poistník resp. iný subject poistníkom určený.

Ak nie je možné poistenému nový tovar poskytnúť z dôvodu, že tento nemá poistník k dispozícii, vzniká Poistenému nárok na poistné plnenie vo výške sumy časovej ceny zariadenia, ktorého plnenie poskytne Generali.

eshopper s.r.o., Antolská 3936/6, Bratislava 851 07, 0915910336, info@eshopper.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info