Postup pri reklamácií


Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi:

Ak sa Vám pokazil výrobok zakúpený na www.eshopper.sk, vieme že sú s tým patálie. Ste nahnevaný, nervózny a lúskať reklamačný poriadok je to posledné, čo chcete robiť. Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie krok po kroku.

1. Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:
Zoznam servisov nájdete TU.

2. Kontakt servisného strediska
Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku. Taktiež je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu na Vami zakúpenom výrobku.

Aké doklady potrebujem k uplatneniu reklamácie?

 • Akýkoľvek doklad, ktorý potvrdzuje, že tovar bol zakúpený na eshopper.sk a je v záručnej dobe. Takýmto dokladom sa rozumie doklad o kúpe, ktorý tiež slúži ako záručný list (v prípade, že záručný list nebol vydaný) ale taktiež to môže byť dodací list, potvrdenie objednávky a pod.,
 • záručný list (ak je povinný),
 • detailný popis závady.
Pri veľkých výrobkoch (chladnička, práčka) sa mnohokrát stretnete s tým, že servisný technik autorizovaného servisného strediska sa s Vami dohodne, kedy sa môže dostaviť k spotrebiču u Vás doma, aby ho prehliadol a skontroloval. Táto služba je však individuálna a nie je poskytnutá automaticky v každom servisnom centre. Menšie výrobky je nutné doručiť na adresu servisného strediska.

3. Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie
Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní. Počas tejto doby Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka alebo výrobca                                                                                                                                                    V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom nás ako predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

4.1 Pošlite e-mail na mailovú adresu: reklamacie@eshopper.sk, kde uvediete:

 • typ výrobku
 • popis závady výrobku
 • výrobné číslo výrobku
 • číslo predajného dokladu

4.2 Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám odpovieme spolu s informáciami o ďalšom postupe (adresu autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku, alebo iný postup doporučený naším predajcom).

4.3 Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady (Reklamačný_formulár TU ), záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi:

Ak sa Vám pokazil výrobok zakúpený na eshopper.sk, vieme že sú s tým patálie. Pripravili sme pre Vás najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie krok po kroku .

1. Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:
Zoznam servisov nájdete TU.

2. Kontakt servisného strediska
Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku. Taktiež je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu na Vami zakúpenom výrobku.

Aké doklady potrebujem k uplatneniu reklamácie?

 • daňový doklad o kúpe
 • záručný list (ak je povinný)
 • detailný popis závady

Pri veľkých výrobkoch (chladnička, práčka) sa mnohokrát stretnete s tým, že servisný technik autorizovaného servisného strediska sa s Vami dohodne, kedy sa môže dostaviť k spotrebiču na adrese Vášho sídla, resp. miesta Vášho podnikania, aby ho prehliadol a skontroloval. Táto služba je však individuálna a nie je poskytnutá automaticky v každom servisnom centre. Menšie výrobky je nutné doručiť na adresu servisného strediska

3. Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie
Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, ako predajca sa však zaväzujeme dodržať lehotu 60 dní na vybavenie reklamácie. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka alebo výrobca
V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom nás ako predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte, prosím nasledujúci postup:

4.1 Pošlite e-mail na mailovú adresu: reklamacie@eshopper.sk. Prosíme o uvedenie nasledovných vecí potrebných k reklamácií produktu:

 • typ výrobku
 • popis závady výrobku
 • jeho výrobné číslo
 • číslo predajného dokladu

4.2 Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám odpovieme spolu s informáciami o ďalšom postupe (adresu autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku, alebo iný postup doporučený naším predajcom).

4.3 Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady (Reklamačný_formulár TU), záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

eshopper s.r.o., Antolská 3936/6, Bratislava 851 07, 0915910336, info@eshopper.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info